Jdi na obsah Jdi na menu
 


John Matthews: Keltský šaman

24. 5. 2010

 

Keltský šaman
John Matthews
John Matthews studuje keltské tradice přes dvacet let a napsal na toto a příbuzná témata více než dvacet knih. Za svůj celoživotní cíl považuje vybudování mostů mezi britskými šamanskými tradicemi a tradicemi jiných kultur. Narodil se v roce1948 a v současné době žije v Oxfordu. Jeho žena Caitlín je rovněž uznávanou znalkyní keltské spirituality.
 
Šamanismus a Keltský šamanismus
Šamanismus je s velkou pravděpodobností nejstarší známá duchovní disciplína na světě. V mnoha částech světa se těmto starým disciplínám stále ještě učí a současní pokračovatelé šamanské tradice dodávají jejich artefaktům živou dimenzi. Protože šamanismus není žádné organizované náboženství, ale spíš duchovní cvičení, stojí v protikladu ke všem vírám a přesvědčením.
Kniha je pokusem ukázat, jakou formu na sebe kdysi vzal domorodý šamanismus Británie a Irska. Šamanské tradice Keltů nikdy úplně nevymizely, přestože byla dlouhá období, kdy se na ně vlastně zapomnělo. Praktiky jako věštění, druhý zrak, duchovní léčba, proroctví, básnická vnuknutí a komunikace s jinými světy se uchovaly ve většině keltských zemí.
Účelem této knihy však není zkoumat historii šamanismu, ani jeho specificky keltské aspekty. Je zaměřena na poskytnutí série technik pro použití v moderním světě. Kniha je odrazem živé tradice a nanejvýš praktickým přístupem k životu, který je podstatou šamanismu.
K tomu abyste se stali šamanem nebo šamankou, musíte projít 12 základními stupni.
1.      První realizace: Probuzení šamanského vědomí
2.      Opozice: Těžkosti, s nimiž se setkáváme na začátku cesty
3.      Smrt: první obřad na cestě k získání označení šamana
4.      Probuzení: Objevení individuální síly
5.      Setkání: První setkání s vnitřní realitou
6.      Cestování: Vstup do jiného světa a jeho průzkum
7.      Totemy: Objevení a studium totemových zvířat
8.      Vnitřní šaman: Setkání s vnitřním průvodcem a učitelem
9.      Duchovní svět: Učení pohybovat se ve světě duchů podle vlastní vůle
10. Přijetí: Druhý obřad a začátek vnější práce
11. Vidění: Schopnost nahlížet do vnitřních sfér a božských událostí v budoucnosti
12. Druhá realizace: Začlenění vnitřní práce do vnějšího života
Uvnitř této struktury je zahrnuto 5 jasně definovaných principů tvořících šamanské vědomí.
1.      Objevení vašeho vztahu ke všem stvořeným bytostem, zvířatům, rostlinám a nerostům
2.      Uvědomění si tvaru a rozměru vesmíru kolem nás
3.      Obeznámení se s alternativními stavy bytí, učení se navazovat kontakt a pracovat s totemovými zvířaty, které tam žijí
4.      Budování spojení s vnitřním šamanským učitelem, který vás uvede do dalšího stadia vašeho učení.
5.      Schopnost putovat do říše Jiného světa, kde se setkáte s bohy a zahájíte vyšší stupeň výcviku.
 
Lidé jsou nedílnou součástí přírodního světa, který není ani zkažený, ani hříšný a my jsme v neustálém spojení s duchovním světem prostě proto, že je kolem nás a my jsme jeho součástí. Je třeba odmítnout naši současnou materialistickou společnost a připomenout si hodnoty prostým pohledem na přírodu, čas a cíle lidského života.
Keltský rok
Keltové rozdělovali rok na čtyři čtvrtiny zhruba shodné s ročními obdobími jara, léta, podzimu a zimy, a i ta se dále dělí. Velmi složitý kalendář založený na cyklech Slunce a Měsíce určuje jak změnu zemědělského roku, tak cykly Slunce a Měsíce. Keltové byli ovšem zemědělci a proto bylo důležité, aby znali průběh ročních období. Správná orientace a porozumění v kalendáři je rovněž nezbytné pro samotného šamana.
Keltové uctívali velké dny, jimiž jednotlivá období začínala. 
Imbolc - čas porodu - 1.únor
Beltaine  - Jasný oheň - 1. květen
Lughnasadh - Lughův svatební den - 1.srpen
Samhain - Smrt léta - 1. Listopad
Ve shodě s keltskou tradicí začínal každý svátek večer předchozího dne. Přestože se svátky oslavovaly kolem uvedených dat, nebyly určeny jen kalendářem, ale též přírodními jevy spojenými s ročními obdobími. Například Beltaine se nekonal dříve, dokud nerozkvetl hloh.
Šamanův vesmír
  grafika1.jpg
Šaman se pohybuje v trojvrstvém vesmíru. Skládá se z Horního, Středního a Dolního světa, všechny jsou pak spojeny Velkým stromem.
Šaman sedí uprostřed a opírá se o samotný strom. Ten se vypíná do nejvyšších výšek vesmíru. Na jeho větvích jsou trsy hvězd a Slunce s Měsícem se otáčejí dnem i nocí, aby vyznačily roční doby. Okolo je osm základních bodů posvátného kola. Čtyři směry – světové strany, a čtyři osy půlící čtvrtě mezi nimi. Ve všech směrech od středu se rozkládá Střední svět, místo kde žijeme a dýcháme. Je v něm zároveň obsažena dimenze Jiného světa, který neustále překrývá toto království takovým způsobem, že můžeme přecházet z jedné dimenze do druhé, známe-li potřebné prostředky a známe-li cestu. Dole je kořen stromu, království Dolního světa, kde dlí duchové Země a ohně a sedává pán Dolního světa. Je také doménou divokých zvířat a bůh s parohy zde střeží Studnici Segais, v níž pramení sedm řek života protékajících Dolním světem a vybíhajících ven a vzhůru v duze, která se zvětšuje, aby obepnula jiné světy. Za ním je mohutná postava bohyně Země, mocná a silná postava vytesaná z živé skály. Uvnitř duhy plují, běhají a létají všechna totemová zvířata a duchové, jež šaman vyvolává. Ve střeše dolního světa září hvězdy Země, krystaly posilující a osvětlující toto panství a zrcadlící nebeskou klenbu. Z dolního světa pochází nauka předků, prvotních bytostí, zakladatelů keltské rasy. Zde leží nejhlubší vrstva šamanské tradice. Tyto tři světy jsou spojeny a vnímány tak, jakoby rostly uvnitř skořápky jediného lískového oříšku vyrostlého na okraji studnice Segais.
Šamanovo cvičení
Očekávání a skutečnost
Mnohé z dovedností vycházejí z nitra, ale hodně jich přichází zvenčí. Když šamanova vnitřní síla stoupá, objeví se jiskra energie, jež muže nebo ženu sedící v posvátném kruhu promění. Dá jim potřebnou sílu a porozumění pro cestu dovnitř, do samého středu vlastní osobnosti. Jsou zde i další emoce, s nimiž je třeba se vyrovnat. Patří sem osamělost, soucit, láska, strach, extáze a radost. Disciplíny jako koncentrace, vzdání se vůle a hledání štěstí je rovněž nezbytné zvládnout.
Meditace a představivost
Při meditaci je důležité sedět na klidném místě, zpříma s rukama na kolenou a nohama opřenýma o podlahu. Toto nám umožní tok energie, uvolnění a pravidelné dýchání. Postupně očisťujete svoji mysl od všedních myšlenek, starostí a obav. Krom meditace jsou známy i další techniky s různými tělesnými polohami při použití bubnů, které slouží k navození stavu vědomí. Je nutno dodat, že žádná z těchto technik není škodlivá. Upadnutí do tranzu je pouze dalším způsobem sdělení, že vstupujete do prostoru uvnitř vás
Šamanovy artefakty
Jeřábí váček - v němž šaman skrývá kameny, větvičky, lastury, zkameněliny, toto vše nasycené magickou energií.
Stříbrná větvička - jež dává signál vnitřním světům, že se šaman chystá k přechodu
Bubínek - jako prostředek ke změně vědomí šamana. Za starý keltský buben je považován irský bodhran, jednohlavý rámový buben vyrobený z kravské, jelení nebo z kozí kůže
Účelem zde uvedených nástrojů a artefaktů je pomoci soustředit a zesílit již existující schopnosti šamana. Je zbytečné si například vlastnoručně zhotovovat pracné artefakty, nerozumíme-li symbolům, které na ně namalujeme. Rovněž nemá smysl nosit drahé krystaly a přitom neznat jejich potenciální vlastnosti. Mezi těmi, kdo užívají techniku šamanismu a těmi, kdo užívají techniku jen pro ni samu, je podstatný rozdíl. Ti první se mohou spojit se silami usměrňujícími jejich práci, zatímco ti druzí mohou použít pouze technologii neosobním způsobem a tedy bezvýsledně.
Závěrem
Kniha dále seznamuje čtenáře s řadou příběhů, cvičeními, které ukazují cestu šamana, popisují staré keltské symboly a v neposlední řadě nás seznámí s historií národa Keltů. Závěrem je nutno dodat, že pouhé přečtení knihy neumožní stát se šamanem. K tomu je zapotřebí mnohem intenzivnější práce a další a další cvičení.
Autor recenze:
Jiří Dočkal, studium Celostní Muzikoterapie 2, UP FF Olomouc, ICV
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář