Jdi na obsah Jdi na menu
 


Muzikoterapeutická práce se seniory

8. 4. 2017

Ve své muzikoterapeutické praxi pracuji s dětmi na základních školách, hendikepovanými dětmi v sociální sféře, zaměřil jsem se však především na práci se seniory, kterou provozuji v jejich přirozeném prostředí - v domovech seniorů.

Metoda, kterou ke své činnosti používám, vychází z principů celostní muzikoterapie, jak ji definuje Peadr. Lubomír Holzer. Samozřejmě musím brát velký ohled na specifika, která práce s těmito staršími spoluobčany přináší. Techniky, vycházející z LH metody, jsou ideální, jak pro pasivní poslechovou muzikoterapii, tak pro činnost aktivní, kde klienti volně improvizují na jednoduché perkusivní nástroje (bez nutnosti hudebního vzdělání).

Během několika let této práce jsem došel k mnoha poznatkům, o které bych se chtěl podělit s ostatními muzikoterapeuty, kteří projevují dlouhodobě zájem. Je to znát na mnoha dotazech, které ke mně chodí z různých částí republiky při nesčetných osobních setkáních nebo v korespondenci.

Přínosem mé práce je několik zjištění, vedoucí ke zkvalitnění podzimu života těchto bytostí, stojících na okraji veřejného zájmu, zmírnění jejich nemocí, kterými jsou ve velké míře postiženi. Využívání této terapie, která se dá aplikovat i v dalších podobných zařízeních v rámci ČR, pozitivně působí na různé stránky jejich osobnosti (či například stabilizuje emoce, které jsou u této skupiny spoluobčanů tak problematické). Muzikoterapie u seniorů pomáhá uvědomovat si to, co je v naší mysli nevědomé. Otevírá zavřené dveře a umožňuje prožít věci, o kterých se bojíme mluvit nebo o nich mluvit nedokážeme.